Skip to main content

Aan: Prof. dr. D.H.J. (Daniël) Wigboldus. Voorzitter van het College van Bestuur, Radboud Universiteit

Radboud: Beëindig financiering van de klimaatcrisis

Deze campagne is beëindigd

(English Below)

Wij, studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit, verzoeken het Universiteitsbestuur dringend om ABP aan te sporen alle investeringen te beëindigen in bedrijven die geen realistisch plan hebben om de 1,5 graad doelstelling van het Parijs-Akkoord te halen.

Waarom is het belangrijk?

Klimaatwetenschappers, ook van de Radboud Universiteit, waarschuwen dat het noodzakelijk is om de opwarming van de aarde tot gemiddeld 1,5 graad Celsius te beperken. Een hogere opwarming zal natuurlijke bronnen, ecosystemen, biodiversiteit, en voedselzekerheid wereldwijd veel erger beschadigen.
Om de opwarming nog op tijd te stoppen is onmiddellijk daadkracht nodig.

Maar ABP beheert pensioenen voor medewerkers van de Radboud Universiteit. Zij investeert in totaal ruim 17 miljard euro pensioengeld in bedrijven die de 1,5 graad doelstelling in gevaar brengen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Total, Shell, Exxon Mobil, BP en Chevron.

.
.
.
.
.
Meer informatie
1) IPCC over 1,5C temperatuurstijging (zie chapter 3): https://www.ipcc.ch/sr15/
2) Interview met een klimaatbeleidswetenschapper van de Radboud Universiteit over 1,5C temperatuurstijging: https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/iwwr/2018/1-5-graad-temperatuurstijging-snel-daadkrachtig/
3) Een artikel over de uitdagingen om de temperatuurstijging tot 1,5C te beperken: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/interactive-the-1-point-5-degree-challenge#
4) ABP en de Radboud Universiteit: https://www.ru.nl/werken-bij/vm-nieuwe-medewerker/algemene/
5) Artikel van Fossielvrij Nederland over de investeringen van ABP https://631nj1ki9k11gbkhx39b3qpz-wpengine.netdna-ssl.com/nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/Factsheet-ABP-en-fossiele-investeringen-1-oktober-2020.pdf
6) Overzicht van de beleggingen van ABP https://www.abp.nl/over-abp/duurzaam-en-verantwoord-beleggen/waarin-belegt-abp/
7) Van 167 grote bedrijven is onder meer onderzocht of zij de 1,5C doelstselling zullen halen https://www.climateaction100.org/whos-involved/companies/?search_companies=total&company_sector=All

.
.
.
.
.
ENGLISH:

We, students and employees of the Radboud University, ask the University Board to urge ABP to end all investments in companies that do not have a realistic plan to achieve the 1.5 degree target of the Paris Climate Agreement.

Why is that important?
Climate scientists, some of whom are working at the Radboud University, warn that it is necessary to limit global warming to an average of 1.5 degrees Celsius. If the temperature rise exceeds this level, it will cause significantly more damage to natural resources, ecosystems, biodiversity and food security worldwide.
We need immediate action to stop the global warming in time.
But ABP manages the pensions for Radboud University employees. It still invests a total of more than 17 billion euros of pension money in companies that jeopardise the 1.5 degree target. Companies like Total, Shell, Exxon Mobil, BP and Chevron.

.
.
.
.
.
More information
1) Information about 1.5C temperature rise on the IPCC website (see chapter 3): https://www.ipcc.ch/sr15/
2) An interview with a Heleen de Coninck, climate policy scientist from Radboud University about 1.5C temperature rise: https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/iwwr/2018/1-5-graad-temperatuurstijging-snel-daadkrachtig/
3) An article on the challenges of limiting the temperature rise to 1.5C: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/interactive-the-1-point-5-degree-challenge#
4) ABP and Radboud University: https://www.ru.nl/werken-bij/vm-nieuwe-medewerker/algemene/
5) An article by Fossil Free Netherlands about ABP's investments https://631nj1ki9k11gbkhx39b3qpz-wpengine.netdna-ssl.com/nl/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/Factsheet-ABP-en-fossiele-investeringen-1-oktober-2020.pdf
6) Overview of ABP's investments: https://www.abp.nl/over-abp/duurzaam-en-verantwoord-beleggen/waarin-belegt-abp/
7) Investigation of, among other things, whether 167 large companies will achieve the 1.5C target https://www.climateaction100.org/whos-involved/companies/?search_companies=total&company_sector=All

Houtlaan 4, 6525 XZ Nijmegen, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Updates

2021-11-01 10:35:59 +0100

Petitie is geslaagd met 271 handtekeningen

2021-04-29 09:43:53 +0200

100 handtekeningen verzameld

2021-04-28 13:21:59 +0200

50 handtekeningen verzameld

2021-04-28 12:31:33 +0200

25 handtekeningen verzameld

2021-04-27 10:18:04 +0200

10 handtekeningen verzameld